Adwokat Aleksandra Supruniuk jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Siwika w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Słuchaczka studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Społecznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku kulturoznawstwo. Absolwentka School of American Law at Chicago – Kent College of Law.

Odbyła aplikację adwokacką we wrocławskiej Izbie Adwokackiej. Od 2009r. jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Adwokat Aleksandra Supruniuk biegle włada językiem angielskim.